Права людини - це природні можливості індивіда, що забезпечують його життя, людську гідність і свободу діяльності у всіх сферах суспільного життя.


Права людини і громадянина 

 • Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах
 • Кожна людина має право на вільний розвиток
 • Громадяни мають рівні конституційні права 
 • Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство
 • Кожна людина має право на життя
 • Кожен має право на повагу до його гідності
 • Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість
 • Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань
 • Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання
 • Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації
 • Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами
 • Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення до органів влади
 • Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності
 • Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом
 • Кожен має право на працю
 • Кожен, хто працює, має право на відпочинок
 • Громадяни мають право на соціальний відпочинок
 • Кожен має право на житло
 • Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї 
 • Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу, медичне страхування
 • Кожен має право на безпечне життя
 • Кожен маж право на освіту
 • Кожен має право звертатися за захистом своїх прав
 • Кожен має право на правову допомогу

Дитиною вважається кожна людина віком до 18 років

Усі діти є рівними у своїх правах

Держава забезпечує інтереси дитини

Права дитини

 • діти мають право на вільне спілкування 
 • дитина має право на життя
 • дитина має право на ім'я і на громадянство
 • дитина має право знати своїх батьків і право на любов та піклування
 • діти мають право а житло
 • діти мають право на повноцінне харчування
 • діти мають право на освіту
 • діти мають право на відпочинок і дозвілля
 • діти мають право на медичну допомогу
 • діти мають право на свободу совісті, думки і релігії
 • дитина має право знати свої права