Навчальні програми з позашкільної освіти, що затверджені Міністерством освіти і науки


Навчальні програми з позашкільної освіти, що затверджені  управлінням освіти Шосткинської міської ради, управлінням освіти і науки Сумської облдержадміністрації

Навчальна програма з позашкільної освіти фізкультурно-спортивного напряму "Аеробіка"

 

 

 

 

Автор:

Алпанова Надія Михайлівна -  керівник гуртка «Аеробіка» Шосткинського міського клубу дитячої та юнацької творчості «Орлятко»

 

Рецензенти:

Козюра Г.М. – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка

Курилова В.І. – професор кафедри теорії та методики фізичного виховання Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка

 

 

 

  

 

  

 Пояснювальна записка

Одним із основних показників рівня розвитку держави є здоров’я її нації. Виховання фізично та морально здорового підростаючого покоління є актуальною соціально-освітньою проблемою, розв’язання якої забезпечує оволодіння дітьми та учнівською молоддю навичками здорового способу життя; зміцнення їх здоров’я; гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей; задоволення духовних потреб; готує до життя і праці.

З’явившись   на при кінці 90-х років ХХ століття різні види аеробіки швидко розповсюдились світом та стали дуже ефективними системами фізичних тренувань для підтримки здоров’я. Аеробіка відповідає сучасним вимогам щодо підвищення рівня фізичного здоров’я школярів за рахунок  динамічності, широкого спектру дії та привабливості; формування життєво важливих умінь і навичок здорового способу життя.

   Навчальна програма реалізується у гуртку фізкультурно-спортивного напряму та спрямована на вихованців віком від 9до 15 років.

Мета програми – формування всебічно розвиненої особистості дитини, та розвиток її психомоторних здібностей: почуття ритму, часу, м’язове чуття, які необхідні для своєчасного розвитку організму, виховання у дітей загально людських якостей,  виявлення нахилів та розкриття творчих здібностей кожної дитини, задоволення потреби у руховій активності.

Основні завдання:

üнадати  знання з питань аеробіки, культури поведінки на сцені;

üстворити умови для самореалізації, соціальної адаптації, оздоровлення дітей та молоді;

üпропагувати здоровий спосіб життя, змістовний та активний відпочинок;

üрозвивати фізичні, морально-вольові та інтелектуальні здібності вихованців для їх гармонійного формування;

          Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – початковий рівень – 216 годин на рік, 6 годин  на тиждень;

2-й рік – основний рівень – 216 годин на рік, 6 годин  на тиждень.

Програма першого року навчання передбачає розвиток фізичних, координаційних якостей. Уміння управляти своїми рухами, правильно використовувати фізичний потенціал. Освоєння нових рухів, їх виконання в  обмежених у часі умовах. Технічно правильне виконання рухових завдань. Освоєння музичних ритмів. Освоєння зміни одного руху іншим. Формування  правильної постави. Чіткість і закінченість рухових дій. Освоєння способів самоконтролю, самонавчання, страховки і допомоги. Дотримання заходів профілактики травматизму, санітарно-гігієнічних правил і норм. Знання теорії та історії аеробіки.

Програма другого року навчання сприяє сформованості правильної постави (розташування частин тіла в позі, її утримання або зміна). Постава як самостійно набутий навик. Накопичення резервів здоров'я. Уміння самостійно здобувати знання з фізичної культури. Збільшення рухового досвіду. Ритмічність, пластичність рухів тіла. Точність рухів, їх використання в танцювальних і ритмічних композиціях. Супровід рухів мімікою, пантомімою. Поєднання рухів з музичним темпом.

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості. У гурток приймаються діти, які не мають медичних протипоказань, виявляють інтерес до аеробіки.

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу.

 

Початковий рівень, 1 рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

-

2

2

Базова аеробіка

2

32

34

3

Загально розвиваючі вправи в положенні стоячи

2

24

26

4

Партерні вправи. Калістеніка

2

30

32

5

Джогінг

1

12

13

6

Дансинг. Фанк. Данс аеробіка.

2

46

48

7

Силові тренування. Стретчинг.

2

16

18

8

Хореографічна підготовка

2

4

6

9

 Степ-аеробіка

2

18

20

10

Огляд та обговорення літератури та відео

2

6

8

11

Екскурсії, походи, виступи

1

6

7

12

Підсумок

1

1

2

 

Разом

21

195

216

 

 

зміст програми

1.           Вступ (2 год.)

Зміст роботи гуртка. Внутрішній розпорядок роботи. Знайомство з гуртківцями, обрання старости. Інструктаж з техніки безпеки, правила поведінки в навчальному закладі. Гігієна спортивних занять.

2. Базова аеробіка (34 год.)

Теоретична частина. Загальні відомості про аеробіку. Сучасні види та напрямки аеробіки. Особливості харчування під час занять аеробікою.

Практична частина. Базові кроки та зв’язки. Ознайомлення та практичне засвоєння елементів базової аеробіки. Поєднання  елементів базової аеробіки в блоки. Розвивати у дітей музичний слух, чуття ритму.

3.           Загально розвиваючі вправи у положенні стоячи (26 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з різновидом аеробного тренування – загально розвиваючими вправами в положенні стоячі.

Практична частина. Розучування та виконання загально розвиваючих вправ в положенні стоячи: вправи для тренування м’язів шиї – нахили, повороти голови; плечового поясу - колові рухи кистями рук, ліктьових, плечових суглобах, згинання, розгинання рук, колові рухи плечима, «ножиці» горизонтальні, вертикальні; м’язів спини та тулуба – нахили, повороти тулуба; ніг – присідання, махи, випади. Розвивати здатність дитини контролювати свої рухи і робити їх правильно і гармонійно.

4. Партерні вправи. Калістеніка (32 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з різновидом аеробного тренування – вправами в положенні сидячі, лежачі.  

Практична частина. Розучування та виконання вправ в положенні сидячи на підлозі: піднімання-опускання зігнутих та прямих ніг, «ножиці» ногами, нахили зігнутих ніг в боки, перекати, згинання – розгинання ніг, нахили вперед до прямих ніг, ноги в боки, нахили вперед і до кожної ноги, нахили в бік прямої та зігнутої ноги. Розучування та виконання вправ в положенні лежачі на підлозі: піднімання-опускання верхньої частини тулуба (верхній прес), тулуба, прямих та зігнутих ніг, вправа «велосипед» (нижній прес), вправи для косих м’язів, перекати на спині; вправи на животі: одночасне та почергове піднімання – опускання рук та ніг, «жабка»; вправи на боку: піднімання тулуба, ніг, махи ногами; віджимання від підлоги .

5. Джогінг  (13 год.)

Ходьба, різновиди ходьби: ходьба на носках, колона, шеренга, ланцюжок, равлик, виконання вправ у русі; біг, різновиди бігу: високе піднімання коліна, захлест назад, прямі ноги вперед, прямі ноги назад; стрибки: на одній, нозі, на двох ногах, вправо, вліво, вперед, назад, ножиці прямі, бокові, підстрибування, скрутка.

6.  Дансинг. Фанк,  данс аеробіка (48 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з різновидом аеробіки -  танцювальною аеробікою,  різновиди та стилі танцювальної аеробіки.  

Практична частина. Розучування танцювальних елементів. Складання та вивчення ритмічних танців. Знайомство і відпрацювання елементів танцювальних стилей «hip-hop», «bally dance».

7.  Силові тренування. Стретчинг (18 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з різновидами тренування  м’язів, та для підвищення еластичності м’язів, сухожиль, суглобних зв’язок.  

Практична частина. Виконання вправ для тренування м’язів рук, ніг, тулуба. Виконання вправ для підвищення еластичності м’язової тканини, сухожиль, суглобних зв'язок. Балістичні вправи – махові рухи руками, ногами, згинання та розгинання тулуба з великою амплітудою; динамічні вправи – повільні пружинисті рухи, які завершуються утриманням статистичних положень; статистичні – дуже повільні рухи (згинання чи розгинання тулуба чи кінцівок)за допомогою яких приймається поза і утримується протягом 5-30,  а іноді 60 секунд. Вправи для розтягування м’язів шиї, рук, спини, тулуба, ніг.

8. Хореографічна підготовка(6 год.)

Теоретична частина. Характер музичного твору. Знайомство з виразним значенням темпу музики. Поняття легато (зв’язано), стаккато (відривисто). Техніка правильної постави.

Практична частина. Прослуховування музики і визначення характеру музики  (веселий, сумний, спокійний, енергійний, урочистий.  Визначення  темпу музики (дуже повільно, помірно, швидко, дуже швидко), плескання в темпі музики. Вивчення техніки правильної ходи, постава ніг, плавність ходи, тримання спини, рук. Розвиток гнучкості та рухливості тіла. Вправа біля стіни (голова, лопатки, щиколотки, п’ятки, щільно притиснуті до стіни),права рука проходить між стіною і шиєю, ліва – між стіною і попереком, фіксуємо позу, відриваючись від стіни, намагаємось йти зберігаючи  правильну поставу.

9. Степ – аеробіка (20 год.)

Теоретична частина.   Загальні відомості про степ-аеробіку.

Практична частина. Ознайомлення та практичне засвоєння основних комплексів степ-аеробіки. Виконання основних степ-кроків з використанням степ-платформи.

10.  Огляд та обговорення літератури та відео (8 год.)

Огляд та обговорення літератури по даній темі. Перегляд відео занять аеробікою, танців, обговорення.

11.  Екскурсії, походи, виступи (7 год.)

Протягом навчального року проводяться екскурсії та походи, виступи на  святах та концертах у різних організаціях: у клубі, дитячих садочках, школах, будинках культури.

12.  Підсумок (2год.)

Підбиття підсумків. Підсумкова здача нормативів.

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці мають знати:

       послідовність вправ виконання розминки;

       особливості харчування під час занять аеробікою.

       вимоги до поведінки під час занять;

       вимоги щодо техніки безпеки під час тренувань і виступів;

       правила гігієни для вихованців гуртка аеробіка;

       поняття «аеробіка»;

       термінологію рухів;

       комплекс вправ  на гнучкість, розтягнення, зміцнення м’язів;

       комплекс вправ під музику на координацію рухів.

 

Вихованці мають вміти:

       виконувати танцювальні елементи під музику;

        виконувати вивчені танці;

       безпечно поводитися під час тренувань і виступів;

       використовувати вправи, що розвивають фізичні якості ;

       виконувати комплекси вправ у положенні стоячи, сидячи, лежачи; 

       виконувати вправи на координацію рухів під музику;

       вибрати напрямок своєї діяльності.

 

Вихованці мають набути досвід:

       послідовність виконання вправ;

       підібрати музичний супровід для тренування;

 

Основний рівень, 1рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

з/п

Тема

Кількість годин

теорія

практика

усього

1

Вступ

2

-

2

2

Базова аеробіка

2

34

36

3

Загально розвиваючі вправи в положенні стоячи

2

22

24

4

Партерні вправи. Калістеніка

2

20

22

5

Джогінг

1

12

13

6

Дансинг. Фанк. Данс аеробіка

2

44

46

7

Силові тренування. Стретчинг

2

20

22

8

Хореографічна підготовка

2

8

10

9

Степ-аеробіка

2

20

22

10

Огляд та обговорення літератури та відео

6

-

6

11

Виступи

1

10

11

12

Підсумкове заняття

1

1

2

 

Разом

25

191

216

 

зміст програми

 

1.                Вступ (2 год.)

Зміст роботи гуртка. Внутрішній розпорядок роботи.  Інструктаж з техніки безпеки, правила поведінки в навчальному закладі. Гігієна спортивних занять.

2.                Базова аеробіка(36 год.)

Теоретична частина.  Актуалізація пройденого, вивченого матеріалу. Відомості про види аеробіки з використанням обладнання.  Наукові аспекти харчування.

Практична частина. Продовження ознайомлення  та практичного засвоєння елементів базової аеробіки. Поєднання  елементів базової аеробіки в блоки. Розвиток у дітей загальної уваги, чуття ритму.

3.                Загально розвиваючі вправи у положенні стоячи (24 год.)

Теоретична частина. Повторення виконання вправ без предмета. Ознайомлення з технікою виконання вправ з предметом.

Практична частина. Продовження розучування, повторення та виконання загально розвиваючих вправ в положенні стоячи: вправи для тренування м’язів шиї – нахили, повороти голови; плечового поясу - колові рухи кистями рук, ліктьових, плечових суглобах, згинання, розгинання рук, колові рухи плечима, «ножиці» горизонтальні, вертикальні;  м’язів спини та тулуба – нахили, повороти тулуба; ніг – присідання, махи, випади. Виконання загально розвиваючих вправ з використанням предмету. Розвивати здатність дитини контролювати свої рухи і робити їх правильно і гармонійно.

4. Партерні вправи. Калістеніка (22 год.)

Теоретична частина. Актуалізація пройденого, вивченого матеріалу.

Практична частина. Продовження розучування, повторення та виконання вправ в положенні сидячи на підлозі: піднімання-опускання зігнутих та прямих ніг, «ножиці» ногами, нахили зігнутих ніг в боки, перекати, згинання – розгинання ніг, нахили вперед до прямих ніг, ноги в боки, нахили вперед і до кожної ноги, нахили в бік прямої та зігнутої ноги. Розучування та виконання вправ в положенні лежачі на підлозі: піднімання-опускання верхньої частини тулуба (верхній прес), тулуба, прямих та зігнутих ніг, вправа «велосипед» (нижній прес), вправи для косих м’язів, перекати на спині; вправи на животі: одночасне та почергове піднімання – опускання рук та ніг, «жабка»; вправи на боку: піднімання тулуба, ніг, махи ногами; віджимання від підлоги .

5. Джоггінг  (13 год.)

Теоретична частина. Актуалізація пройденого, вивченого матеріалу.

Практична частина. Ходьба, різновиди ходьби: ходьба на носках, колона, шеренга, ланцюжок, равлик, виконання вправ у русі; біг, різновиди бігу: високе піднімання коліна, захлест назад, прямі ноги вперед, прямі ноги назад; стрибки: на одній, нозі, на двох ногах, вправо, вліво, вперед, назад, ножиці прямі, бокові, підстрибування, скрутка.

6.   Дансинг. Фанк, данс аеробіка (46 год.)

Теоретична частина. Стилі танцювальної аеробіки.

Практична частина. Техніка виконання елементів різних стилів («hip-hop», «bally dance», «латино»). Складання та вивчення сучасних танців.

7.   Силові тренування. Стретчинг (22 год.)

Теоретична частина. Повторення вправ Актуалізація пройденого, вивченого матеріалу.

Практична частина. Продовження виконання вправ для тренування м’язів рук, ніг, тулуба. Виконання вправ для підвищення еластичності м’язової тканини, сухожиль, суглобних зв'язок. Балістичні вправи – махові рухи руками, ногами, згинання та розгинання тулуба з великою амплітудою; динамічні вправи – повільні пружинисті рухи, які завершуються утриманням статистичних положень; статистичні – дуже повільні рухи (згинання чи розгинання тулуба чи кінцівок)за допомогою яких приймається поза і утримується протягом 5-30,  а іноді 60 секунд. Вправи для розтягування м’язів шиї, рук, спини, тулуба, ніг.

8. Хореографічна підготовка (10 год.)

Теоретична частина. Знайомство з  виразним значенням темпу

музики. Поняття танцювального малюнка. Техніка правильної постави.

Практична частина. Визначення темпу музики плескання в темпі музики. Виконання танцювальних малюнків. Вивчення техніки правильної ходи, постава ніг, плавність ходи, тримання спини, рук. Розвиток гнучкості та рухливості тіла. Розвиток навичок рухової пам’яті, вправа «Спостережливість».

9. Степ-аеробіка (22 год.)

Теоретична частина. Актуалізація пройденого, вивченого матеріалу.

Практична частина. Актуалізація пройденого,  практичне засвоєння комплексів степ-аеробіки.

10.  Огляд та обговорення літератури та відео (6 год.)

Теоретична частина . Огляд та обговорення літератури по даній темі.

Практична частина . Перегляд відео матеріалів з занять аеробікою, танців, обговорення.

 

11. Виступи (11год.)

Практична частина . Протягом навчального року проводяться виступи на  святах та концертах у різних організаціях: у клубі, дитячих садочках, школах, будинках культури.

12.  Підсумкове заняття (2 год.)

Теоретична частина . Підбиття підсумків роботи за  навчальний рік.

Практична частина.  Підсумкова здача нормативів.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці мають знати:

       вимоги щодо техніки безпеки під час тренувань,  виступів;

       правила виконання розминки, вправи для самостійно проведення розминки.

       комплекс силових вправ для зміцнення м’язів;

       особливості харчування під час занять аеробікою;

       комплекс спеціальних вправ на силове навантаження;

       складні елементи аеробіки, їх поєднання;

       комплекс вправ з використанням складних комбінацій рухів;

       комплекс вправ для формує координації рухів;

       вимоги до поведінки під час виступів.

 

Вихованці мають вміти:

       дотримуватися правил техніки безпеки під час тренувань, виступів;

       використовувати предмети під час виконання вправ для зміцнення м’язів;

       виконувати комплекси вправ у положенні стоячи, сидячи, лежачи;

       виконувати танцювальні елементи під музику, з вивчених елементів складати танець;

       використовувати музику для створення художніх образів;

       вибрати напрямок своєї діяльності.

 

Вихованці мають набути досвід:

       виконувати комплекси вправ у положенні стоячи, сидячи, лежачи;

       виконувати комплекси вправ у положенні стоячи, сидячи, лежачи;

       виконувати спеціальні вправи на фізичний розвиток, силове навантаження;

       підбирати музичний супровід до виступів;

       розробляти елементи програм виступів.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Аэробика плюс сила и гибкость: физкультура для всех / Иванова О.А., Дикаревич Л.М. // Здоровье. - 1993. - № 1. - С.42-43.

2.Анатомия человека: Учебник для техникумов физической культуры / Под ред. А.А. Гладышевой. — М.: Физкультура и спорт, 1977. – с. 343

3. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого.

4. Горцев Г. Аэробика. Фитнесс. Шейпинг. - М.: Вече, 2001

5. Ильяшенко Н.Ф. Ритмическая гимнастика в системе физического воспитания в вузах.

6. Крючек Е.. Аэробика, содержание и методика проведения  оздоровительных занятий. - М.: Терра-Спорт, 2001

7.Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: В 2т., 2002.

8. Оздоровлення через заняття аеробікою. – К., 2000.9. Сотник Ж.Г., Заричанская Л.А . Комплексное развитие физических

 качеств при выполнении упражнений из ритмической гимнастики .

10. Яцура С.І. Рух – це життя. – К., 1999.

 


Навчальна програма з позашкільної освіти естетичного напряму

Гуртка театральних мініатюр «Експромт»

 

 

 

 

 

 
          Автор: Ворошило Ольга Юріївна – керівник гуртка театральних мініатюр «Експромт» Шосткинського міського клубу дитячої та юнацької творчості «Орлятко».

          Рецензенти:

          Серих Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики виховання Сумського  обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

          Романцов Сергій Васильович, методист вищої категорії центру естетичного виховання м. Шостка.

  

 

Пояснювальна записка

          На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить естетичне виховання дітей. Заняття у гуртку театральних мініатюр дають можливість молодшій віковій категорії дітей формувати свій естетичний смак через гру та комплексний підхід до навчання. Займаючись улюбленою справою, діти розвивають фантазію, пам’ять, увагу, тощо.

          Навчальна програма реалізується на сценічних мініатюрах, музичних композиціях, невеличких п’єсах і спрямована на вихованців віком від 6 до 10 років.

          Після закінчення курсу вихованці мають право перейти до основного рівня літературно-драматичного колективу.

          Основна мета: формування у вихованців театральної культури як важливої й невід’ємної їхньої духовної культури.
          Основним завданням занять є ознайомлення та оволодіння учнями сутністю виконавської театральної творчості.

        - надання вихованцям знань, умінь та навичок з театрального мистецтва.

        - розвиток у дітей образного мислення, емоційної виразності, спостережливості і пам'яті; уяви і фантазії; гарної дикції, ритмічності, здатності до міжособистісного спілкування.

        -  виховання у дітей гуманістичних,загальнолюдських цінностей засобами театрального мистецтва. Бачити прекрасне у мистецтві, у житті, відчувати радість від пізнання спілкування з прекрасним.

          В процесі творчого навчання у дітей формуються пізнавальні, практичні, творчі і соціальні компетентності.

          Пізнавальна компетентність забезпечує ознайомлення з поняттями, знаннями з театрального мистецтва. Вивчення основ теорії театру. Набуття знань про морально-психологічні якості, способи організації змістовного дозвілля.

          Практична компетентність – сприяє оволодінню театральних вмінь та навичок, оволодіння майстерністю актора, сценічною мовою, рухами і пластикою тощо. Розвиток уміння змістовно організовувати дозвілля засобами художньої творчості.

          Творча компетентність – забезпечує формування досвіду власної творчої діяльності з театрального мистецтва, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу. Розвиток художніх, творчих здібностей, виконавської та акторської майстерності, системного, просторового і логічного мислення, творчої уяви, фантазії. Формування стійкого інтересу до художньої творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленню.

          Соціальна компетентність – сприяє вихованню естетичної, трудової і сценічної культури, досягнення високого рівня освіченості і вихованості. Емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток. Формування кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, працелюбство, самостійність тощо), ціннісного ставлення до себе та інших, до традицій українського народу, вміння працювати в колективі. Розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого становлення. Формування громадської поведінки, патріотизму, любові до України.

          Навчальна програма передбачає два роки навчання:

1-й рік – початковий рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

          Теоретичною основою матеріалу служить вчення К.С. Станіславського і інтерпретація його ідей, запропонована П.М. Єршовим. Послідовність розподілу матеріалу полягає в тому, щоб протягом першого року учні відкривали для себе поведінку (дію) як основний матеріал акторської майстерності. Протягом другого року-виразність і яскравість поведінки як основу виступу актора перед глядачами.

          В програмі перетинаються три основні предмети: акторська майстерність, сценічна мова і сценічний рух. Враховуючи і комбінуючи ці перетини, взаємозв'язок і взаємозалежність цих трьох основних дисциплін буде більш легко досяжна. Кожний урок починається з екзерсіса (розминка з сценічної мови і руху)
          Керуючись програмою, можна здійснювати послідовний і поступовий розвиток групи протягом двох років навчання.
          Підсумком роботи є підготовча робота до виступів, та підсумкових уроків.

          Форма проведення занять.  Під час занять використовуються різноманітні ігри, тренінги, вправи. Проводяться творчі покази, на яких учні демонструють свої роботи. Також проводяться теоретичні заняття (лекції та бесіди), практичні та індивідуальні.

          Керівник гуртка має право вносити зміни та доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців та стану матеріально-технічної бази закладу.

          Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості.

          На занятті учні дотримуються санітарно-гігієнічних норм, правил техніки безпеки та організації робочого місця.

Початковий рівень. Перший рік навчання.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

п/п

ТЕМА

Кількість годин

теоре-тичних

прак-

тичних

усього

1

Вступ

2

 –

2

2

Театр – мистецтво синтетичне і колективне

2

 –

2

3

Різноманіття виразних засобів в театрі

2

 –

2

4

Значення поведінки в акторському мистецтві

4

36

40

5

Зв’язок пропонованих обставин з поведінкою

2

8

10

6

Значення подробиць в мистецтві

 –

6

6

7

Доцільність поведінки

1

9

10

8

Органічність поведінки

2

18

20

9

Безсловесні елементи дії

2

12

14

10

Специфіка акторських завдань

1

9

10

11

Робота над сценічним втіленням драматичного матеріалу

 –

80

80

12

Показ драматичного матеріалу глядацькому колу

 –

8

8

13

Перегляд та обговорення шкільних та міських вистав

 –

6

6

14

Підготовка до заліку і його проведення

2

4

6

 

Разом

20

196

216

 

 

Зміст програми

 

1.           Вступ (2 год.)

            Теоретична частина.   Знайомство з новими гуртківцями. Інструктаж з техніки безпеки. Правила поведін­ки дітей на сцені та в навчальному закладі. Ознайомлення дітей з про­грамою, змістом та завданням на на­вчальний рік.

2.     Театр – мистецтво синтетичне і колективне (2 год.)

           Теоретична частина.   Бесіда про акторське мистецтво. Театральні професії; синтез театральних професій.

 

 

3.     Різноманіття виразних засобів в театрі (2 год.)

              Теоретична частина.     Драматургія, декорації, костюми, грим, музичне та шумове оформлення. Допоміжна роль цих засобів. Стрижень театрального мистецтва - виконавське мистецтво актора.

4.     Значення поведінки в акторському мистецтві (40 год.)

           Теоретична частина.   Можливості актора "перетворювати", перетворювати за допомогою зміни своєї поведінки місце, час, ситуацію, партнерів. Компоненти поведінки (інтонація, міміка, жест).

              Практична частина.   Виразність дій за спостереженнями в житті, етюдах, художній літературі, кіно і театральному мистецтві, живопису. Удосконалення акторської майстерності при роботі над етюдами.

5.     Зв'язок пропонованих обставин з поведінкою (10 год.)

              Теоретична частина.   Допомога акторові в "перетворенні" від декорацій до костюма.

              Практична частина.   Робота з пропонованими обставинами в етюді або в уривку із п’єси.

6.     Значення подробиць в мистецтві (6 год.)

Практична частина.   Робота над подробицями в акторському етюді.

7.     Доцільність поведінки (10 год.)

Теоретична частина.   Різновиди поведінки актора на сцені.

Практична частина.   Робота над поведінкою актора в етюді.

8.     Органічність поведінки (20 год.)

           Теоретична частина.   Розвиток вимог до органічності поведінки в умовах вигадки.

           Практична частина.   Відкриття ролі особливих, значних подій у виникненні цікавої поведінки. Включення до уявлення при запропонованих обставинах запланованої події.

9.     Безсловесні елементи дії (14 год.)

          Теоретична частина.   Ознайомлення з елементарними закономірностями логіки дій. Безсловесні елементи дії та їх значення (прибудови, оцінки, вага, мобілізації).

          Практична частина.   Виправдання заданих елементів дій. Включення до уявлення при запропонованих обставинах заданої особливості характеру дії (на матеріалі безсловесних елементів дії, заданих елементів поведінки). Спостереження їх у житті, літературі, кіно, театрі. Подання про нерозривний зв'язок психічного і фізичного в дії.

 

 

 

10.             Специфіка акторських завдань (10 год.)

              Теоретична частина.   Первинне формування уявлення про специфіку акторських завдань в етюдах.

          Практична частина.   Дієвий характер акторської завдання. Пропоновані обставини як рамки, що активізують виникнення завдання.

11.    Робота над сценічним втіленням драматичного матеріалу (80 год.)

              Практична частина.   Вибір та читання драматичного матеріалу.  Розподіл  ролей.  Визначення основних подій п’єси. Дійовий аналіз кожного персонажу. Визначення акторського завдання в подіях. Визначення пропонованих обставин. Репетиції. Ре­петиції з музичною фонограмою. Виготовлення декорацій та костюмів. Технічні про­гони. Прогони в костюмах, з музикою та декораціями. Генеральний прогін. Виступи.

12.     Показ драматичного матеріалу глядацькому колу (8 год.)

            Практична частина.   Протягом навчального року пропонуємо глядачам перегляд драматичного матеріалу у дитячих садках, школах міста, позашкільних закладах та інше.

13.     Перегляд та обговорення шкільних та міських вистав (6 год.)

Практична частина.   Зустрічі з акторами, співбесіди.

14.              Підготовка до заліку і його проведення (6 год.)

      Теоретична частина.   Закріплення пройденого матеріалу.

              Практична частина.   Вправи на колективну узгодженість дій (одночасно, один за одним, вчасно). Вправи на пам’ять фізичних дій. Перетворення і виправдання предмета, пози, ситуації, мізансцени. Етюди на виправдання заданих безсловесних дій різними пропонованими обставинами. Вправи з предмету «Сценічна мова» і «Сценічний рух».

   

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

              Вихованці  мають  знати:

-         різного роду вправи, щоб самостійно проводити розминки;

              Вихованці  мають  вміти та застосовувати:

-         колективність у виконанні завдань;

-         управління своєю увагою (до предмета, розподіл уваги, до партнера);

-         вміння активізувати свою фантазію;

-         початкове вміння фіксувати й осмислювати особливості поведінки в спостереженнях, власних роботах, творах мистецтва;

 У вихованців мають бути сформовані компетентності:

-         роботи над акторською поведінкою в етюді.

 

 

 

Основний рівень Другий рік навчання.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

ТЕМА

Кількість годин

теоре-

тичних

прак-

тичних

усього

1

Вступ

2

 –

2

2

Безсловесні елементи дії (повторення)

2

18

20

3

Словесні дії

2

12

14

4

Логіка дій і запропоновані обставини

2

20

22

5

Зв’язок словесних елементів дії з безсловесними

1

11

12

6

Драматургічний матеріал як канва для вибору логіки поведінки (дій)

2

18

20

7

Робота над роллю в уривку

2

26

28

8

Актор і його ролі

1

7

8

9

Робота над сценічним втіленням драматичного матеріалу

4

76

80

10

Показ драматичного матеріалу глядацькому колу

 –

8

8

11

Перегляд та обговорення шкільних та міських вистав

 –

6

6

12

Підготовка до заліку і його проведення

2

4

6

 

Разом

20

196

216

 

 

Зміст програми

1.            Вступ (2 год.)

            Теоретична частина.   Прослуховування дітей, інструктаж з техніки безпеки. Правила поведін­ки дітей на сцені та в навчальному закладі. Ознайомлення дітей з про­грамою, змістом та завданням на на­вчальний рік.

2.     Безсловесні елементи дії (20 год.)

          Теоретична частина.   Повторення безсловесних дій з закономірностями логіки дії.

              Практична частина.   Подальше вдосконалення у використанні елементів безсловесних дій. Безсловесні елементи дії та їх значення (прибудови, оцінки, вага, мобілізації). Виправдання заданих елементів дій. Включення до уявлення при запропонованих обставинах заданої особливості характеру дії (на матеріалі безсловесних елементів дії, заданих елементів поведінки). Спостереження їх у житті, літературі, кіно, театрі. Подання про нерозривний зв’язок психічного і фізичного в дії.

3.     Словесні дії (14 год.)

          Теоретична частина.   Відповідність роботи тіла і мови .

              Практична частина.   Психофізична виразність мовлення; словесні впливи як підтекст. Мова і тіло (формування уявлення про відповідність роботи тіла й мови). Органічне втілення кожного елемента логіки дії. Мікромізансцена словесного впливу як логіка дії.

4.     Логіка дії і запропоновані обставини (22 год.)

          Теоретична частина.   Роль пропонованих обставин у виконанні заданої логіки дій.

              Практична частина.   Задані словесні впливи як запропоновані обставини. Робота з драматичним матеріалом та етюдами.

5.     Зв’язок словесних елементів дії з безсловесними (12 год.)

           Теоретична частина.   Різні варіанти з’єднання елементів безсловесної дії зі словесними впливами.

              Практична частина.   Етюдні визначення заданої ланцюжка словесних дій. Зародження уявлення про дієвому характері задуму етюду (парного).

6.     Драматургічний матеріал, як канва для вибору логіки поведінки    (20 год.)

          Теоретична частина.   Знайомство з драматургією. Розширення уявлень про специфічність задуму в театральному мистецтві.

              Практична частина.   П’єса, уривок як канва для вибору логіки поведінки (дій). Значення і способи перетворення своєї логіки дій в логіку дій персонажа. Різні логіки поведінки одного і того ж персонажу в обраному уривку.

7.     Робота над роллю в уривку (28 год.)

          Теоретична частина.   Роз’яснення ролі конфлікту як основної умови сценічної виразності. Необхідність імпровізаційного різноманіття в здійсненні обраної логіки поведінки при повторних показах.

              Практична частина.   Робота над однією роллю (одним уривком) всіх учнів групи. Покази одного і того ж уривка в різних складах. Визначення учнями відмінностей у характері дії в різних виконаннях.
Первинне уявлення про необхідність реального розвитку сюжету при виконанні уривка. Динаміка у виконанні уривка. Первинне уявлення про засоби акторського мистецтва, що допомагають подолати статичність виконання ("купання в почуттях", за Станіславським).
Включення до уявлення про запропонованих обставинах заданого характеру словесних дій.

8.     Актор і його ролі (8 год.)

          Теоретична частина.   Правила оволодіння технікою дії.

              Практична частина.   Паралельна робота кожного учня над кількома ролями як засіб активізації оволодіння технікою дії.

9.           Робота над сценічним втіленням драматичного матеріалу (80 год.)

              Теоретична частина.   Вибір та читання драматичного матеріалу.  Розподіл  ролей.

              Практична частина.   Визначення основних подій п’єси. Дійовий аналіз кожного персонажу. Визначення акторського завдання в подіях. Визначення пропонованих обставин. Тема і ідея драматичного матеріалу. Репетиції. Ре­петиції з музичною фонограмою. Виготовлення декорацій та костюмів. Технічні про­гони. Прогони в костюмах, з музикою та декораціями. Генеральний прогін. Виступи.

10.   Показ драматичного матеріалу (8 год.)

            Практична частина.   Протягом навчального року пропонуємо глядачам перегляд драматичного матеріалу у дитячих садках, школах міста, позашкільних закладах та інше.

11.   Перегляд та обговорення шкільних та міських вистав (6 год.)

Практична частина.   Зустрічі з акторами, співбесіди.

12.   Підготовка до заліку і його проведення (6 год.)

Теоретична частина.  Закріплення пройденого матеріалу   

              Практична частина.   Вправи на колективну узгодженість дій. Етюди і виправдання заданих словесних дій (підтекстів) та їх ланцюжка. Підготовлені етюди на виразність подачі безсловесних елементів дій. Читацькі роботи з сценічної мови: (виконання учнями одного і того ж монологу, байки, казки). Уривки з класичної драматургії, або мініатюри, що дозволяють виявити ступінь оволодіння безсловесними елементами дії та словесними впливами  (підтекстами).

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

              Вихованці  мають знати:

-         значення музики та костюмів у театрі

-         знати вправи різного рівня складності

 Вихованці  мають  вміти та застосовувати:

-         навик імпровізаційного виправдання встановлених мізансцен;

-         вміння у разі потреби допомогти партнеру, утримуючи при цьому

         своє завдання;

-         навик домашньої роботи над роллю;

-         початкове вміння аналізувати роботу свою і партнерів в уривку з

         точки зору реалізації задуму;

-         уміння вносити корективи в своє виконання уривка;

-         оволодіння і користування словесними впливами;

-         увага до розміщення тіла в сценічному просторі;

-         навик тривалої  поведінка в заданому образі (характер, особливості) дії;

-                   вміння підготовлювати та  виконувати етюди;

  У вихованців мають бути сформовані компетентності:

-                   вміння аналізувати свою роботу і роботу товаришів;

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.       Бояджиев Г.Н. Душа театра / Г.Н. Бояджиев. – К. : Мистецтво, 1983, - 272 с.

2.       Буров А.Г. Режиссура и педагогика / А.Г. Буров. – М. : Сов. Россия,

1987. – 160 с.

3.       Виховання школярів засобами театрального мистецтва : метод. рекомендації  на допомогу педагогам шкіл, виклад. Педучилищ / В.В. Неволов (укладач) : Інститут змісту і методів навчання. – К. : ІЗМН, 1996. - 20 с.

4.       Гладишева А.О. Сценічна мова: основні поняття та їх тлумачення: навч. посібник / А.О. Гладишева. –К . : КДУ ім.. К.Карпенка-Карого, 2003. -92 с.

5.       Дубина Л. Викладання мистецьких дисциплін з елементами театральної педагогіки / Л. Дубина / Мистецтво і освіта. – 2001. - № 4. – С. 25-38.

6.       Ершова А., Гутина О. Театральная культура в школьной педагогике /          А. Ершова, О. Гутина // Народное образование. – 1995. - № 89.  – С. 91-96.

7.       Из лекции К.С. Станиславского по системе, прочитанной в художественном театре 1 декабря 1919 года / Театр. – 1987. № 11. – С.44.

8.       Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб : Питер, 2000.  – 480 с.

9.       Импровизация и метод действенного анализа / сост. И.Ю. Промптова. – М. : Сов. Россия, 1986. -80 с.

10.  Кнебель М.О. Слово о творчестве актера / М.О. Кнебель. – М : Искусство, 1954. -152 с.

11.  Львов Н. Грим и образ / Н. Львов. – М. : ВЦСПС, 1960. – 55 с.

12.  Миропольська Н.Є. Театральне мистецтво в школі / Н.Є. Миропольська / Мистецтво і освіта. – 2002. – 204 с.

___________________________________________

 

           Додаток (рекомендації).

           Під час першого півріччя, учні відкривають для себе, що поведінка є матеріалом акторського мистецтва. Найкраще педагогу підвести учнів до цього не через лекцію-доповідь, а вибудовуючи певним чином практичні заняття, пропонуючи вправи і завдання, які зрештою можуть привести учнів до самостійного відкриття як виразності поведінки в навколишньому житті, так і його значення для театрального мистецтва.

          Термін "розповсюдження ультра-натуральної дії" вперше був введений в театральну педагогіку К.С. Станіславським. Вправи на поширення ультра-натуральні дії полягають в тому, щоб виконавець, збудувавши на майданчику максимально реальні декорації, займався реальною справою з реальними предметами. Ступінь складності поширення ультра-натуральних дій може бути різна: від "шукати голку" в запропонованих обставинах - реальний клас, де проходять заняття, до чищення картоплі в декорації, що зображає власну кухню учня. Обов'язковою умовою виконання цих вправ є справжнє і якісне виконання дій та їх результат - знайдена голка, акуратно пришитий  ґудзик, добре очищену картоплю, навик жонглювання, написаний лист і т. д.
          "Перетворення" з помічниками на увазі роботу виконавця з партнерами-імпровізаторами. Виконавець, задумавши "перетворення", починає здійснювати певні дії з предметом. Ті, для кого перетворення відбулося (тобто, вони по діях зрозуміли, у що перетворює виконавець заданий предмет), імпровізаційно включаються у вправу, допомагаючи своїми діями здійснити задум виконавця. Наприклад, щоб перетворити олівець в викрутку, виконавець починає закручувати в стіл уявний шуруп. Зрозумівши його задум, інший учень починає забивати в стілець уявний цвях.
           Поняття про пропоновані обставини в акторському виконавському мистецтві є складним і багатовимірним. Якщо в першому півріччі учні з усієї багатовимірності знайомляться з одним з нижчих рівнів - місце, час дій, загальні уявлення про взаємини дійових осіб, - то у другому півріччі вони повинні зрозуміти необхідність події як пропонованого обставини, обраного ними при виправданні заданих елементів безсловесних дій. Пізніше (другий, третій рік) в своє уявлення про пропоновані обставин учні повинні будуть включити і задається характер безсловесних дій (людина засмучений, людина дивується і т. д.), і особливості використання словесних дій персонажа (людина, схильна командувати; людина, схильна бурчати і т. д.), і особливості його поведінки в цілому (людина наполеглива, наполеглива людина, чоловік солідний, важливий і т. д.).

          Ще під час виконання етюдів у першому півріччі учні пробують "перетворювати" себе в кого-небудь іншого (в дідів та бабусь, у військових, в бізнесменів та ін.) Педагогу, заохочуючи такі проби, слід пам'ятати, що якість цих перетворень залежить від ступеня обдарованості виконавця. Надалі, складне завдання перевтілення трансформується в послідовні етапи, кожним з яких може опанувати будь-який учень. Таким початковим етапом оволодіння секретами перевтілення є вміння виправдано виконувати задану тривалість і особливість безсловесного елемента. Виконавець в етюді, виконуючи, наприклад, задану прибудову зверху в ситуації, в якій особисто він за своїм складом не зміг би так прилаштуватися до партнера, отримує можливість опанувати секретом перевтілення на першому, простому етапі. Його поведінка стає йому не властивим, він відчуває себе не самим собою і починає розуміти сутність і потенційну глибину завдання перевтілення, починає освоювати перші щаблі реалізації цієї задачі.

           Професійним терміном "вагу" (легкий, важкий) позначається загальний психофізичний стан людини, що виражається в м'язовому тонусі. Загальне відчуття бадьорості, піднесеності, радості, здоров'я, успіху виражається в суб'єктивному відчутті відсутності ваги свого тіла, всіх його частин. Людині в легкій вазі не складає труднощів вчиняти будь-які дії і руху. Загальне ж відчуття втоми, поганого самопочуття, прикрощі і невдач виражається в суб'єктивному відчутті тяжкості, свинцевого свого тіла, що відбивається на рухах і діях актора-учня.   

           Професійним терміном "мобілізація" позначається рівень концентрації уваги людини на цілі (а "демобілізацією" - відсутність цієї концентрації). Рівень концентрації проявляється в специфічних особливостях роботи м'язів тіла. Опановуючи "мобілізацією", учні отримують можливість управляти враженням глядачів про ступінь зацікавленості, важливості даної мети для персонажа.

 

           Словесні дії при словесному впливі на партнера вкрай різноманітні. Тому необхідно для орієнтації учнів підвести їх до поняття простих (опорних, основних) словесних дій і складових. Як в живопису зелений колір вважається складеним, так як його можна отримати змішуванням жовтого і синього кольорів, так і в акторській майстерності учень повинен бачити, що розпікати, лаяти можна, поєднуючи, наприклад, два опорних впливу - "дорікати" і "наказувати". Труднощі освоєння цієї теми полягає в тому, що будь-яке просте словесне дію в чистому вигляді вкрай рідко зустрічається в житті, тоді як воно ж, з тими чи іншими відтінками, досить поширене. Тому для досягнення достовірності учні повинні вміти застосовувати словесну дію з різноманітними відтінками. Оволодіння ж умінням бути наполегливим у поведінці зажадає від учнів уміння користуватися словесним впливом в чистому вигляді.


Навчальна програма з позашкільної освіти естетичного напряму

літературно-драматичного гуртка «Галатея»

 

 

          Автор:  Ворошило Ольга Юріївна – керівник літературно-драматичного гуртка «Галатея» Шосткинського міського клубу дитячої та юнацької творчості «Орлятко».

          Рецензенти:

          Сєрих Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики виховання Сумського  обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

          Романцов Сергій Васильович, методист вищої категорії центру естетичного виховання м. Шостка.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

          Особливої уваги у вирішенні проблем позашкільної освіти набувають питання виховання, творчого розвитку дітей та молоді, їх інтелектуального та духовного потенціалу. Заняття у літературно-драматичному гуртку дають можливість дітям самореалізуватися, знайти своє місце в суспільстві.

          Навчальна програма реалізується на великих формах драматичного матеріалу, театрального профілю в гуртку естетичного напряму та спрямована на вихованців від 6 до 17 років.

          Основна мета: формування у вихованців театральної культури як      важливої й невід’ємної їхньої духовної культури.          

          Основним завданням занять є ознайомлення та оволодіння учнями сутністю виконавської театральної творчості.

-         надання вихованцям знань, умінь та навичок з театрального мистецтва;

-         розвиток у дітей образного мислення, емоційної виразності, спостережливості і пам’яті, уяви і фантазії, гарної дикції, ритмічності, здатності до міжособистісного спілкування;

-         виховання у дітей гуманістичних, загальнолюдських цінностей засобами театрального мистецтва. Бачити прекрасне у мистецтві, у житті, відчувати радість від пізнання спілкування з прекрасним.

          У процесі творчого навчання у дітей формуються пізнавальні, практичні, творчі і соціальні компетентності.

          Пізнавальна компетентність забезпечує ознайомлення з поняттями, знаннями з театрального мистецтва, вивчення основ теорії театру, сприяє набуттю знань про морально-психологічні якості, способи організації змістовного дозвілля.

          Практична компетентність сприяє оволодінню театральними уміннями та навичками, оволодінню майстерністю актора, сценічною мовою, рухами й пластикою тощо. Розвиває вміння змістовно організовувати дозвілля засобами художньої творчості.

          Творча компетентність забезпечує формування досвіду власної творчої діяльності з театрального мистецтва, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу. Розвиток художніх, творчих здібностей, виконавської та акторської майстерності, системного, просторового і логічного мислення, творчої уяви, фантазії. Формування стійкого інтересу до художньої творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленню.

          Соціальна компетентність сприяє вихованню естетичної, трудової та сценічної культури, досягнення високого рівня освіченості й вихованості, емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку. Забезпечує формування кращих особистісних рис (відповідальності, чесності, працелюбства, самостійності, тощо), ціннісного ставлення до себе та інших, до традицій українського народу, уміння працювати в колективі. Розвиває здатності до професійного самовизначення, творчого становлення. Формує громадянську поведінку, патріотизм, любов до України.

          Програма розрахована на п’ять років навчання, відповідно до трьох рівнів:

1-й рік – початковий рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

2 – 3 рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень; ;

4 – 5 рік – вищий рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

          У програмі перетинаються три основні предмети: акторська майстерність, сценічна мова та сценічний рух. Ураховуючи і комбінуючи ці перетини, взаємозв'язок і взаємозалежність цих трьох основних дисциплін буде більш легко досяжний. Кожний урок починається з екзерсіса (розминка з сценічної мови й руху)

          Навчально - теоретичною основою матеріалу служить учення               К.С. Станіславського і інтерпретація його ідей, запропонована П.М. Єршовим.

          Послідовність розподілу матеріалу полягає в тому, щоб протягом першого року учні відкривали для себе поведінку (дію) як основний матеріал акторської майстерності. Протягом другого року - виразність і яскравість поведінки як основу виступу актора перед глядачами. На третьому році познайомилися з технологією створення характеру на сцені. На четвертому році навчання учні  вивчають проблему і надзавдання драматичного матеріалу, роботу актора над виступами. На п’ятому році навчання приділяється увага практиці й самостійній роботі учнів над роллю.

           Керуючись програмою, можна здійснювати послідовний і поступовий розвиток групи протягом п’яти років навчання.

          Театр – мистецтво синтетичне, що поєднує роботу художника, декоратора, музиканта, гримера, бутафора, хореографа тощо. Тому вихованці, за бажанням, засвоюють ці професії та допомагають виготовляти декорації та бутафорію у домашніх умовах, консультуючись з керівником.

          Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові заняття, участь у конкурсах та виставах.

          Форма проведення занять.  Під час занять використовуються різноманітні ігри, тренінги, вправи. Проводяться творчі покази, на яких учні демонструють свої роботи. Також проводяться теоретичні заняття (лекції та бесіди), практичні та індивідуальні.

          Загальними принципами організації навчального процесу є послідовність і поступовість викладання матеріалу.

          Керівник гуртка має право вносити зміни та доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців та стану матеріально-технічної бази закладу.

          Навчання в гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості.

          На заняттях учні дотримуються санітарно-гігієнічних норм, правил техніки безпеки та організації робочого місця.

 

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

п/п

ТЕМА

Кількість годин

теоре-

тичних

прак-

тичних

усього

1

Вступ

4

 –

4

2

Основи майстерності актора

2

38

40

3

Основи сценічної мови

2

36

38

4

Основи сценічного руху

2

34

36

5

Робота над сценічним втіленням п’єси

2

78

80

6

Показ вистав глядацькому колу

 –

8

8

7

Відвідування, перегляд та обговорення шкільних, міських вистав

 –

4

4

8

Підсумкове заняття

2

4

6

 

Разом

14

202

216

 

Зміст програми

1.           Вступ (4 год.)

Теоретична частина.   Знайомство з гуртківцями, відбір і прослуховування дітей.

Інструктаж з техніки безпеки. Правила поведін­ки дітей на сцені та в навчальному закладі. Ознайомлення дітей з про­грамою, змістом та завданням на на­вчальний рік

2.           Основи  майстерності  актора (40 год.)

              Теоретична частина.   Театр – мистецтво синтетичне та колективне. Ознайомлення з системою К. С. Станіславського.

              Практична частина.   Ознайомлення та практичне засвоєння елементів зовнішньої та внутрішньої техніки актора за системою К.С. Станіславського. Органічна сценічна увага включає вправи на загальну увагу, розвиток зорового сприйнят­тя — вправи: «Дзеркало», «Сповіль­нений рух», «Тінь».

           Сценічна увага. Види уваги: до­вільна, мимовільна. «Якби...» — як основа розвитку уяви, як початок творчості. «Запропоновані обстави­ни» на основі акторських вправ — як розвиток творчості.

3.    Основи  сценічної  мови (38 год.)

              Теоретична частина.   Будова мовного апарату. Засоби техніки мови. Правила при наголошуванні в мовленні.

              Практична частина.   Можливість та необхід­ність свідомого управління мовним апаратом. Гімнастика голосу та дії. Поста­новка дихання та виховання мовного голосу. Носове дихання. Змішано - діафрагматичне дихання. Гімнасти­ка для активізації черевного пресу. Гімнастика дихання: очищаючі та заспокійливі вправи. Звуки та букви. Голосні та приголосні звуки мови. Вправи на вимову голосних з різними з’єднаннями приголосних.

4.           Основи сценічного руху (34 год.)

              Теоретична частина.   Пластична виразність актора. Розвиток мовно-рухової та вокально-рухової координації.

            Практична частина.   Вправи для загального розвитку. Вправи для розминки: ходьба на місці; ходьба — біг, ходьба — зупинка; ходьба на нос­ках, підстрибування; біг, ходьба — зупинка; випади однією ногою впе­ред, кроки у присіданні; вправи «Ворона», «Декорація», вправи на увагу та координацію.  Розвиток гнучкості та рухли­вості тіла, зміцнення м'язів тулуба. Вправи на підлозі. Присідання, на­хили, вправи «Пружина», «Лава», «Синхронне плавання». Вправи на стільці: нахили, під­йоми, прогини. Розвиток виразно діючих рук. Вправи «Хвиля», «Плавці», «Змія», «Крила», «Пружина», «Схопити — кинути», «Кігті».  

5.      Робота  над  сценічним  втіленням  п'єси (80 год.)

             Теоретична частина.   Читання  п'єси.  Розподіл  ролей.

              Практична частина.   Визначення основних подій п’єси, теми, ідеї, конфлікту, надза­вдання та наскрізної дії драматич­ного твору. Дійовий аналіз кожного персонажу. Визначення акторського завдання в подіях. Визначення пропонованих обставин. Репетиції у вигородках. Ре­петиція п’єси на сцені. Виготовлення декорацій та костюмів. Технічні про­гони. Прогони в костюмах, з музикою та декораціями. Генеральний прогін. Здача вистави. Прем'єра.

6.     Показ  вистав  глядацькому  колу (8 год.)

 Практична частина.   Перегляд поставленого спектаклю у дитячих садках, школах міста, позашкільних закладах протягом навчального року.

7.            Відвідування,  перегляд  та  обговорення  шкільних і міських вистав (4 год.)

 Практична частина.   Зустрічі з акторами інших дитячих театрів, співбесіди, інтерв’ю.

 

 

8.     Підсумкове  заняття (6 год.)

            Теоретична частина.   Закріплення вивченого матеріалу. Планування на на­ступний рік.

              Практична частина.   Показ акторських вправ з сценічної мови, руху та акторської майстерності. Підбиття підсумків роботи за навчальний рік.

 

Прогнозований результат

              Вихованці  мають  знати:

-       поняття театру;

-       фігури актора та режисера у театрі.

              Вихованці  мають уміти та застосовувати на сцені:

-        вільно триматися;

-        думати про партнера;

-        бачити партнера;

-        слухати партнера;

-        інтонаційно правильно де­кламувати невеликі вірші.

 У вихованців мають бути сформовані компетентності:

-                   відчувати себе справжнім актором;

-                   чітко виконувати завдання керівника.

 

 

Основний рівень. Перший рік навчання.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

п/п

ТЕМА

Кількість годин

теоре-тичних

прак-

тичних

усього

1

Вступ

2

 –

2

2

Театр – мистецтво синтетичне і колективне

2

 –

2

3

Різноманіття виразних засобів в театрі

2

 –

2

4

Значення поведінки в акторському мистецтві

4

36

40

5

Зв’язок пропонованих обставин з поведінкою

2

8

10

6

Значення подробиць в мистецтві

 –

6

6

7

Доцільність поведінки

1

9

10

8

Органічність поведінки

2

18

20

9

Безсловесні елементи дії

2

12

14

10

Специфіка акторських завдань

1

9

10

11

Робота над сценічним втіленням драматичного матеріалу

 –

80

80

12

Показ драматичного матеріалу глядацькому колу

 –

8

8

13

Перегляд та обговорення шкільних та міських вистав

 –

6

6

14

Підготовка до заліку і його проведення

2

4

6

 

Разом

20

196

216

 

 

Зміст програми

 

1.           Вступ (2 год.)

            Теоретична частина.   Знайомство з новими гуртківцями. Проведення інструктажу з техніки безпеки. Правила поведін­ки дітей на сцені та в навчальному закладі. Ознайомлення дітей з про­грамою, змістом та завданням на на­вчальний рік.

2.     Театр – мистецтво синтетичне й колективне (2 год.)

           Теоретична частина.   Бесіда про акторське мистецтво. Театральні професії; синтез театральних професій.

 

 

3.     Різноманітність виразних засобів в театрі (2 год.)

              Теоретична частина.     Драматургія, декорації, костюми, грим, музичне та шумове оформлення, допоміжна роль цих засобів. Стрижень театрального мистецтва - виконавське мистецтво актора.

4.     Значення поведінки в акторському мистецтві (40 год.)

           Теоретична частина.   Можливості актора "перетворювати", перетворювати за допомогою зміни своєї поведінки місце, час, ситуацію, партнерів. Компоненти поведінки (інтонація, міміка, жест).

              Практична частина.   Виразність дій за спостереженнями в житті, етюдах, художній літературі, кіно, театральному мистецтві, живописі. Удосконалення акторської майстерності під час роботи над етюдами.

5.     Зв'язок пропонованих обставин з поведінкою (10 год.)

              Теоретична частина.   Допомога акторові в "перетворенні" від декорацій до костюма.

              Практична частина.   Робота за пропонованими обставинами в етюді або в уривку із п’єси.

6.     Значення подробиць в мистецтві (6 год.)

Практична частина.   Робота над подробицями в акторському етюді.

7.     Доцільність поведінки (10 год.)

Теоретична частина.   Різновиди поведінки актора на сцені.

Практична частина.   Робота над поведінкою актора в етюді.

8.     Органічність поведінки (20 год.)

           Теоретична частина.   Вимоги до органічності поведінки в умовах вигадки.

           Практична частина.   Відкриття ролі особливих, значних подій у виникненні цікавої поведінки. Включення до уявлення при запропонованих обставинах запланованої події.

9.     Безсловесні елементи дії (14 год.)

          Теоретична частина.   Ознайомлення з елементарними закономірностями логіки дій. Безсловесні елементи дії та їх значення (прибудови, оцінки, вага, мобілізації).

          Практична частина.   Виправдання заданих елементів дій. Включення до уявлення при запропонованих обставинах заданої особливості характеру дії (на матеріалі безсловесних елементів дії, заданих елементів поведінки). Спостереження їх у житті, літературі, кіно, театрі. Подання про нерозривний зв'язок психічного і фізичного в дії.

10.             Специфіка акторських завдань (10 год.)

              Теоретична частина.   Первинне формування уявлення про специфіку акторських завдань в етюдах.

          Практична частина.   Дієвий характер акторського завдання. Пропоновані обставини як рамки, що активізують виникнення завдання.

11.    Робота над сценічним втіленням драматичного матеріалу (80 год.)

              Практична частина.   Вибір та читання драматичного матеріалу.  Розподіл  ролей.  Визначення основних подій п’єси. Дійовий аналіз кожного персонажу. Визначення акторського завдання в подіях. Визначення пропонованих обставин. Репетиції. Ре­петиції з музичною фонограмою. Виготовлення декорацій та костюмів. Технічні про­гони. Прогони в костюмах, з музикою та декораціями. Генеральний прогін. Виступи.

12.     Показ драматичного матеріалу глядацькому колу (8 год.)

            Практична частина.   Перегляд драматичного матеріалу у дитячих садках, школах міста, позашкільних закладах протягом навчального року.

13.     Перегляд та обговорення шкільних та міських вистав (6 год.)

Практична частина.   Зустрічі з акторами інших дитячих театрів, співбесіди, інтерв’ю.

14.              Підготовка до заліку і його проведення (6 год.)

      Теоретична частина.   Закріплення вивченого матеріалу.

              Практична частина.   Вправи на колективну узгодженість дій (одночасно, один за одним, вчасно). Вправи на пам’ять фізичних дій. Перетворення і виправдання предмета, пози, ситуації, мізансцени. Етюди на виправдання заданих безсловесних дій різними пропонованими обставинами. Вправи з предмету «Сценічна мова» і «Сценічний рух».

   

Прогнозований результат

              Вихованці  мають  знати:

-         різного роду вправи, щоб самостійно проводити розминки.

              Вихованці  мають  уміти та застосовувати:

-         колективність у виконанні завдань;

-         управління своєю увагою (до предмета, розподіл уваги, до партнера);

-         уміння активізувати свою фантазію;

-         початкове вміння фіксувати й осмислювати особливості поведінки в спостереженнях, власних роботах, творах мистецтва;

-         уміння бачити можливість різної поведінки в одних і тих запропонованих обставинах;

-         уміння бачити в особливостях безсловесних елементів дій прояв

         певної індивідуальності людини;

-         початкове вміння перетворювати свою поведінку в поведінку іншої

         людини;

-         навик колективної творчості при здійсненні задуманої події в

         спеціальному завданні;

-         культура суджень про роботу інших;

-         навик визначати задум, сценічну задачу етюду тільки за реально

досконалою дією виконавця або виконавців;

-         вироблення критеріїв логічності і доцільності поведінки в етюді.

 У вихованців мають бути сформовані компетентності:

-         орієнтації на пошук екстремальних умов як засобу досягнення

         виразної поведінки на сцені.

 

 

Основний рівень Другий рік навчання.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

п/п

ТЕМА

Кількість годин

теоре-

тичних

прак-

тичних

усього

1

Вступ

2

 –

2

2

Безсловесні елементи дії (повторення)

2

18

20

3

Словесні дії

2

12

14

4

Логіка дій і запропоновані обставини

2

20

22

5

Зв’язок словесних елементів дії з безсловесними

1

11

12

6

Драматургічний матеріал як канва для вибору логіки поведінки (дій)

2

18

20

7

Робота над роллю в уривку

2

26

28

8

Актор і його ролі

1

7

8

9

Робота над сценічним втіленням драматичного матеріалу

4

76

80

10

Показ драматичного матеріалу глядацькому колу

 –

8

8

11

Перегляд та обговорення шкільних та міських вистав

 –

6

6

12

Підготовка до заліку і його проведення

2

4

6

 

Разом

20

196

216

 

Зміст програми

1.            Вступ (2 год.)

            Теоретична частина.   Прослуховування дітей, інструктаж з техніки безпеки. Правила поведін­ки дітей на сцені та в навчальному закладі. Ознайомлення дітей з про­грамою, змістом та завданням на на­вчальний рік.

 

2.     Безсловесні елементи дії (20 год.)

          Теоретична частина.   Повторення безсловесних дій з закономірностями логіки дії.

              Практична частина.   Подальше вдосконалення у використанні елементів безсловесних дій. Безсловесні елементи дії та їх значення (прибудови, оцінки, вага, мобілізації). Виправдання заданих елементів дій. Включення до уявлення при запропонованих обставинах заданої особливості характеру дії (на матеріалі безсловесних елементів дії, заданих елементів поведінки). Спостереження їх у житті, літературі, кіно, театрі. Пояснення нерозривного зв’язку психічного і фізичного в дії.

3.     Словесні дії (14 год.)

          Теоретична частина.   Відповідність роботи тіла й мови .

              Практична частина.   Психофізична виразність мовлення; словесні впливи як підтекст. Мова й тіло (формування уявлення про відповідність роботи тіла й мови). Органічне втілення кожного елемента логіки дії. Мікромізансцена словесного впливу як логіка дії.

4.     Логіка дії і запропоновані обставини (22 год.)

          Теоретична частина.   Роль запропонованих обставин у виконанні заданої логіки дій.

              Практична частина.   Задані словесні впливи як запропоновані обставини. Робота з драматичним матеріалом та етюдами.

5.     Зв’язок словесних елементів дії з безсловесними (12 год.)

           Теоретична частина.   Різні варіанти з’єднання елементів безсловесної дії зі словесними впливами.

              Практична частина.   Етюдні визначення заданого ланцюжка словесних дій. Зародження уявлення про дієвий характер задуму етюду (парного).

6.     Драматургічний матеріал, як канва для вибору логіки поведінки    (20 год.)

          Теоретична частина.   Знайомство з драматургією. Розширення уявлень про специфічність задуму в театральному мистецтві.

              Практична частина.   П’єса, уривок як канва для вибору логіки поведінки (дій). Значення і способи перетворення своєї логіки дій в логіку дій персонажа. Різні логіки поведінки одного й того ж персонажу в обраному уривку.

7.     Робота над роллю в уривку (28 год.)

          Теоретична частина.   Роз’яснення ролі конфлікту як основної умови сценічної виразності. Необхідність імпровізаційного різноманіття в здійсненні обраної логіки поведінки при повторних показах.

              Практична частина.   Робота над однією роллю (одним уривком) усіх учнів групи. Покази одного й того ж уривка в різних складах.

          Визначення учнями відмінностей у характері дії в різних виконаннях.
Первинне уявлення про необхідність реального розвитку сюжету при виконанні уривка. Динаміка у виконанні уривка. Первинне уявлення про засоби акторського мистецтва, що допомагають подолати статичність виконання ("купання в почуттях", за Станіславським).
Включення до уявлення про запропонованих обставинах заданого характеру словесних дій.

8.     Актор і його ролі (8 год.)

          Теоретична частина.   Правила оволодіння технікою дії.

              Практична частина.   Паралельна робота кожного учня над кількома ролями як засіб активізації оволодіння технікою дії.

9.           Робота над сценічним втіленням драматичного матеріалу (80 год.)

              Теоретична частина.   Вибір та читання драматичного матеріалу.  Розподіл  ролей.

              Практична частина.   Визначення основних подій п’єси. Дійовий аналіз кожного персонажа. Визначення акторського завдання в подіях. Визначення пропонованих обставин. Тема та ідея драматичного матеріалу. Репетиції. Ре­петиції з музичною фонограмою. Виготовлення декорацій і костюмів. Технічні про­гони. Прогони в костюмах, з музикою та декораціями. Генеральний прогін. Виступи.

10.   Показ драматичного матеріалу (8 год.)

            Практична частина.   Перегляд драматичного матеріалу у дитячих садках, школах міста, позашкільних закладах протягом навчального року.

11.   Перегляд та обговорення шкільних та міських вистав (6 год.)

Практична частина.   Зустрічі з акторами інших дитячих театрів, співбесіди, інтерв’ю.

12.   Підготовка до заліку та його проведення (6 год.)

Теоретична частина.  Закріплення вивченого матеріалу   

              Практична частина.   Вправи на колективну узгодженість дій. Етюди на виправдання заданих словесних дій (підтекстів), їх ланцюжка. Підготовлені етюди на виразність подачі безсловесних елементів дій. Читацькі роботи зі сценічної мови (виконання учнями одного і того ж монологу, байки, казки). Уривки з класичної драматургії, або мініатюри, що дозволяють виявити ступінь оволодіння безсловесними елементами дії та словесними впливами  (підтекстами).

Прогнозований результат

              Вихованці  мають знати:

-         значення музики та костюмів у театрі;

-         знати вправи різного рівня складності.

 Вихованці  мають  вміти та застосовувати:

-         навик імпровізаційного виправдання встановлених мізансцен;

-         уміння в разі потреби допомогти партнеру, утримуючи при цьому

         своє завдання;

-         навик домашньої роботи над роллю;

-         початкове вміння аналізувати роботу свою і партнерів в уривку з

         точки зору реалізації задуму;

-         уміння вносити корективи в своє виконання уривка;

-         оволодіння і користування словесними впливами;

-         увага до розміщення тіла в сценічному просторі;

-                   навик тривалої  поведінки в заданому образі (характер, особливості) дії;

-                   уміння підготовлювати та  виконувати етюди.
  У вихованців мають бути сформовані компетентності:

-                   уміння аналізувати свою роботу і роботу товаришів.

 

Вищий рівень. Перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

ТЕМА

Кількість годин

теоре-

тичних

прак-

тичних

усього

1

Вступ

2

 –

2

2

Специфіка роботи актора перед глядачам

1

9

10

3

Аналіз учнями своєї роботи і роботи товаришів у навчальному концерті

1

5

6

4

Підготовка до залікового концерту

1

11

12

5

Теоретичне узагальнення вивченого матеріалу

4

4